TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN YÜZDE 40’I ENERJİDEN KAYNAKLANIYOR


Yeni nesil hafif yapı elemanı PonceBloc
4 kat tasarruflu A sınıfı binalara imza atıyorEnerjisinin yüzde 72’sini ithalatla karşılayan Türkiye’de bu rakam toplam ithalatındörtte birine denk geliyor. Toplam cari açığımızın da yüzde 40’ı enerjiden kaynaklanıyor ve bu enerjinin yüzde 40’ı konutlarda kullanılıyor.Üstelikülkemizdeki 20 milyon konut stoğununyüzde 45’i kötü yapı stoğu olarak adlandırılan sağlıksız ve ruhsatsız yapılar. Bu kötü yapı stoğu sadece deprem gibi felaketlerde yıkıma değil, aynı zamanda enerji israfına ve dolayısıyla cari açığa neden oluyor. Oysa sadece binalarda alınacak önlemlerle yılda ortalama 12 ila 15 milyar dolar arasında tasarruf sağlamak mümkün. Tasarrufun altın anahtarı ise binalarda Enerji Performansı üstün olan yapı elemanlarını tercih etmek. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinden sonra artık Arkas önderliğinde Türkiye’de de üretilmeye başlanan hafif yapı elemanı PonceBloc’un yeni nesil teknolojisi ile kötü yapı stoğu olarak adlandırılan sağlıksız binalara kıyasla 4 kata kadar daha tasarruflubinalar inşa edilebiliyor.


Enerji Verimliliği Haftası’nda açıklama yapan PonceBloc Pazarlama Müdürü Özge Sipahioğlu, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin enerji talebinin hızla büyüdüğü de göz önüne alındığında “enerji verimliliği” konusunun ülkemizin ve dünyanın geleceği için hayati önem taşıdığını hatırlattı. Bu noktada binalarda enerji tasarrufu için çevre dostu yapı elemanları seçilmesinin önemine dikkat çeken Sipahioğlu, ponza taşından doğal yöntemlerle üretilen hafif yapı elemanı PonceBloc’un avantajlarından bahsetti. Sipahioğlu, “İç ve dış duvarları doğru ekipmanlarve örme harçları kullanılarak PonceBlocile örülmüşbir bina sağlıksız binalara oranlayaklaşık 4 kat daha az enerji tüketiyor.” dedi.


Isı kaçaklarını yok eden PonceBlocyapılarda tasarrufu artırıyor


En az maliyetli enerjinin, verimli kullanım sonucu tasarruf edilen enerji olduğunu vurgulayan PonceBloc Pazarlama Müdürü Özge Sipahioğlu, “Hammaddesi olan ponza taşının ve yeni nesil özel üretim teknolojisinin sağladığı avantajla PonceBloc, doğal klima etkisi yaratarak ısı kayıplarını minimalize ediyor, böylelikle ısıtma ve soğutmada ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor. Yılın her mevsiminde, gündüz ve gece arasındaki ısı farkları ne kadar yüksek olursa olsun, PonceBloc’un yarattığı doğal klima etkisi ve enerji tasarrufu devam ediyor.” diye konuştu. PonceBloc ile binada kullanılan kolon-kirişler, duvarlar ve örme harçlarının tamamında ponza kullanılabildiği için homojen bir bina oluştuğunu söyleyen Sipahioğlu,bu sayede ısı kayıplarına neden olan ısı köprülerininbüyük ölçüde engellenebildiğini de belirtti.


Enerji israfı sadece ekonomiyi değil hayatımızı da tehlikeye sokuyor


Enerji tasarrufu ile ülkelerin enerji teminiyle ilgili sorunlarının çözümüne küçümse¬nemeyecek derecedekatkı sağlamanın mümkün olduğunu vurgulayan Sipahioğlu,“Tasarruf edilerek kazanılabilecek enerjiyi üretmek için çok daha pahalı yatırımlara ve daha uzun zamana ihtiyaç var.Oysa enerji tasarrufu daha çabuk ve ucuza elde edilebilen bir enerji kaynağı. Ayrıca enerji verimliliğinin ekonomik boyutlarının yanında en az onun kadar önemli yaşamsal boyutları da söz konusu. Enerji üretimve tüketiminden doğan çev¬resel kirliliğininönlenmesi ve ekolojik dengeninkorunması için enerjimizi her alanda verimli kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Ortalama sıcaklıklardaki artış, iklimlerdeki değişme gibi pek çok kritik sinyali  gözardı etmeyip enerji tasarrufu yaparak küresel ısınma ile mücadeleye de katkıda bulunabiliriz.” mesajını verdi.


PonceBloc Hakkında


PonceBloc, acentecilik, armatörlük, entegre lojistik hizmetleri ve liman işletmeciliği gibi ana iş kollarının yanı sıra farklı sektörlerde de faaliyet gösteren Arkas’ın inşaat sektöründeki yeni iştiraki oldu. 61 şirketi bünyesinde barındıran Arkas’ınfaaliyet gösterdiği sektörlerdeki yenilikçi ve öncü kimliğine uygun olarak PonceBloc, Türkiye’nin yeni nesil, çevre dostu hafif yapı elemanı olmaya aday. PonceBloc duvar malzemesi olarak kullanılmasının yanı sıra asmolen şekliyle de döşemeler için hem hafif hem de yanmaz bir alternatif.


Türk inşaat sektörünün yeni yapı elemanı olarak hafifliği ile devrim yaratacak PonceBloc, Fransız knowhow’ına ek olarak Alman teknolojisi ve dizaynı ile Kayseri’de üretiliyor. Ponza taşından üretilenPonceBloc, hafifliğinin yanısıra çevreci, yüzde yüz geri dönüştürülebilir doğal bir ürün. Üstün ısı ve ses yalıtım performansına sahip PonceBloc, kolay uygulama imkanı ve uzun yapı ömrü ile de fark yaratıyor.


www.poncebloc.com.tr