Ürünler

Tanım : PonsBlok® Thermal Plaster , binalarda ısı, ses ve yangın yalıtımına katkı sağlamak amaçlı su itici olarak tasarlanmıştır. %99'i inorganik hammaddelerden oluşan sıva, aynı zamanda yüksek su iticilik özelliği sayesinde nem yalıtımına da destek verir. Hidrofobik özelliğine sahiptir. Nefes alabilen yapısı ile nem, mantar, küf, böcek oluşumunu engeller. İnsan yaşamına zararlı madde içermez. A1 sınıfı yanmaz malzemedir. Kimyasal bozunmaya uğramaz, ömrü binanızın ömrüne eşdeğerdir.

Uygulama Alanları : Dıs ve iç cephelerde ısı ve ses yalıtımına katkı sağlanması gereken ortamlarda; PonceBloc®, beton, betonarme, bims beton, gaz beton, tuğla, izotuğla ve eski yapıların restorasyonun da güvenle uygulayabilirsiniz.

Yüzey Hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzeylerde bozukluklar varsa giderilmeli ve tamir edilmelidir. Yağlı, parafinli, kireçli, alçılı, silikonlu ve akrilik kalıntılı olan yüzeylere doğrudan uygulanmaz.

Sıvanın Hazırlanışı : 20 kg’lık Ponsblok® Thermal Plaster’ ın tamamı 16,2 -17,2 lt su ile 5–6 dk. Karışım homojen oluncaya dek düşük devirli mikser ile temiz bir kap içerisinde karıştırılır. Suyun tamamı bir defada konmayıp kademeli olarak ilave edilir. Bir torbanın tamamının aynı anda ayrıştırılması ve kullanılması zorunludur. Hazırlanan karışım 2 saat içinde kullanılmalıdır. Karışım mala ya da makine ile yüzeye uygulanabilir.

Uygulama Şartları : +5 ºC - +35 ºC uygulama yapılabilir. Aşırı rüzgarda ve direkt güneş ışığı altında uygulamalara ilave özen gösterilmelidir.

Saklama Koşulları : Kuru bir ortamda su ile teması olmadan +5ºC ‘nin üzerinde muhafaza edilir.

Uygulama : Uygulanacak yüzey boya, parafin, kalıp yağı, vb. aderansı azaltacak kimyasallardan

temizlenmelidir. Duvar zayıf tutunan malzemeden ayrılmalı, bozukluklar varsa düzeltilmelidir. Bina

yüzeyine belirli aralıklarla anolar aynı malzeme ile monte edilir. Önceden hazırlanmış malzeme

anolar arasına çelik mala ya da sıva makinesi ile doldurulur. Daha sonra anolar arasındaki sıva

fazlası, mastar ile düzeltilir. Mala ile yüzeye düz ya da dekoratif tekstürlü görünüm verilir.

Malzeme Tüketimi : 1cm kalınlık için 1 m² yüzeyde 5- 5,5 kg’dır.

 

 

TEKNIK ÖZELLIKLER

Görünüş : Beyaz

Kuru Yığın Yoğunluk : 440 ± 50 kg/m³

Sertleşmiş Sıkışmış Harcın Kuru Birim Ağırlığı : 550 ± 50 kg/m³

Isı İletkenlik : 0,118 W/m.K (TS EN 1745:2000)

Basınç Dayanımı : < 2,5 N/mm² ± (CS || TS EN 1015- 1:2000)

Alt Tabakaya Yapışma Dayanımı : >0,45 N/mm² ±(FP TS EN 1015–12:2000)

Su Emme : 1015–18:2004)

Buhar Difüzyonu : ≤ 9,84 (TS EN 1015–19 :2000)

Iç Sıvılar Için Rutubet : ≤ 8,6

Boyaya Hazır olma Süresi : Uygun ortamda 40 -60 saat

Yangın Dayanımı : A1 sınıfı yanmaz malzeme

Saklama Süresi : Uygun ortamda 12 ay

Uygulama Sekli : Mala veya makine ile uygulanır.