Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU: PONSBLOK MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş. Mistral Ofis Binası Çınarlı Mahallesi Ankara Asfaltı Caddesi No:15 Kat:18 35170 Konak/İzmir

PONSBLOK MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A. Ş. (Veri Sorumlusu) olarak aşağıdaki kişisel verileriniz olarak işlenmekte, saklanmakta ve korunmaktadır;

Kimlik Bilgileriniz: Adınız soyadınız, anne-baba adınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, cinsiyetiniz, uyruğunuz, TC kimlik numaranız, kimlik bilgileriniz, varsa kimlik fotokopiniz suretiyle elde edilen kan grubu ve din hanesi bilgisi, imza yetkilisi olup olmadığınız bilgisi, fotoğrafınız. İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, varsa KEP adresiniz.

Müşteri Bilgileriniz: Müşteri işlem bilgileriniz, imzanız, çalıştığınız şirket bilgileriniz, vergi bilgileriniz, banka hesabınıza ilişkin bilgiler, mesleki deneyim bilgileriniz, meslek, görev ve unvan bilgileriniz, araç bilgileriniz, hukuki işlemler kapsamında elde edilen bilgileriniz, vergi numaranız, talimat, talep ve şikayetlerinize ilişkin bilgiler, ürün ve hizmetlerimize ilişkin tercih ve alışkanlıklarınız. İşlem Güvenliği Bilgileriniz: MAC adresiniz, log kayıtlarınız.
Görsel ve İşitsel Bilgileriniz: Fotoğraflarınız ve kamera kayıtlarınız.
Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak isteriz.

1.Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; bu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve kapsamda, fiziki ve elektronik ortamlarda toplanan “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi” ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “kişisel veri işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “kişisel veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Belirtilen hukuki sebeplerden en az birisinin bulunmaması halinde, kişisel veri işlemeye ilişkin açık rızanız sorulacaktır. Açık rızanızın sorulduğu halleri “Açık Rıza Formunda” bulabilirsiniz.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;

Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
İç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
Mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,
Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
Sosyal sorumluluk ve sivil toplum aktivitelerinin yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
Talep/şikayetlerin takibi,
Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,
Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçları ile işlenecektir.

Bununla birlikte, tarafımıza kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin onay vermeniz halinde, söz konusu kişisel verileriniz, ürün ve hizmetlerimizin ihtiyaçlarınız ve istekleriniz doğrultusunda özelleştirilebilmesi, ürün ve hizmetler hakkında memnuniyetinizin ölçülmesi, istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, şirketin ve bağlı şirket ve iştiraklerinin faaliyetleri konusunda tanıtım yapılabilmesi ve bilgi verilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yapılması, kişiye özel kampanya, reklam, promosyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi amaçlarıyla da işlenecektir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kanun ve yukarıda yer alan maddeler uyarınca toplanan kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, yurt içine ve yurt dışına, hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz iş ortakları ve tedarikçilerimize, Veri Sorumlusu iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum, kuruluş ve kişilere aktarılmaktadır.

4.Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Veri sahibi olarak Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, yazılı ve ıslak imzalı olarak yukarıda belirtilen veri sorumlusu adresine, elektronik imzalı olarak ponsblok@hs03.kep.tr‘ye, varsa daha önce bizimle iletişime geçtiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkkirtibat@poncebloc.com.tr üzerinden Veri Sorumlusu İrtibat Kişisine veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde talebinizi sonuçlandıracaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgi almak isterseniz, www.poncebloc.com.tr ‘de yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına“ göz atabilirsiniz.Başvuru Formu

Bilgi Sistemleri Genel Standartlar ve Güvenlik Politikası

Çalışan Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası

İnternet Sitesi Çerez Politikası - Aydınlatma Metni

Kişilsel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Kişilsel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Kriz Müdahale Prosedürü

Açık Rıza Formu

Aydınlatma Metni

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Bu açıdan detaylı bilgi almak için Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x
X

İnternet Sitesi Çerez Politikası / Aydınlatma Metni

PONSBLOK MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC A.Ş. (veri sorumlusu) olarak, kullanıcılarımızın internet (web) hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak, kullanıcının uygulama ara yüzünde özelleştirebildiği tercihlerini depolamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistik bilgilerini derlemek ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için çeşitli çerez veri dosyaları kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla, çerezler vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.

İnternet sayfamızı ziyaret ederek çerezlerin, bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde çalışmasına onay vermiş olursunuz. Sitemizde çerezlerin devre dışı bırakılmasını istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarında düzenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte tarayıcı çerezlerin kullanılmaması web sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Kalıcı veya oturum çerezlerinin kullanılmaması durumunda internet sitemizi bazı bileşenleri eksik olacak şekilde, sınırlı erişim olanaklarıyla görüntülemeye devam edebilirsiniz. İnternet sitemizden ve uygulamadan tam anlamıyla yararlanmak için çerezlere izin vermenizi öneririz.

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri işleyebilir.

Veri sorumlusu olarak, web sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebiliriz. Aydınlatma metnimiz üzerinde yapılan olan her türlü güncelleme web sitemizde ve web uygulamalarımızda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Web sitelerimizde ve uygulamalarımızda ne tür çerezler kullanıyoruz?

Oturum Çerezleri : Üyelerimizin kullanıcı girişi aşamasında, şifrelerini sık sık yeniden girmelerini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum çerezleri belirli bir süre için uygulama ve site için serbest dolaşım hakkı sağlarlar.
Görsel Tercih Çerezleri : Üye davranış ve seçimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılırlar.
İstatistik Çerezleri : Üyelerimizin ve konuklarımızın kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılırlar.
Veri sahibi olarak sizin haklarınız nelerdir?

Kanun’a göre veri sahiplerinin,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Ayrıca, veri sorumlusunun www.poncebloc.com.tr adlı web sitesinde yer alan “Başvuru Formu” ile tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınız en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte veri sorumlusunun Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.