Ürünler

Tanım : PonsBlok® Thermal Plaster , binalarda ısı, ses ve yangın yalıtımına katkı sağlamak amaçlı su itici olarak tasarlanmıştır. %99'i inorganik hammaddelerden oluşan sıva, aynı zamanda yüksek su iticilik özelliği sayesinde nem yalıtımına da destek verir. Hidrofobik özelliğine sahiptir. Nefes alabilen yapısı ile nem, mantar, küf, böcek oluşumunu engeller. İnsan yaşamına zararlı madde içermez. A1 sınıfı yanmaz malzemedir. Kimyasal bozunmaya uğramaz, ömrü binanızın ömrüne eşdeğerdir.

Uygulama Alanları : Dıs ve iç cephelerde ısı ve ses yalıtımına katkı sağlanması gereken ortamlarda; PonceBloc®, beton, betonarme, bims beton, gaz beton, tuğla, izotuğla ve eski yapıların restorasyonun da güvenle uygulayabilirsiniz.

Yüzey Hazırlığı : Uygulama yapılacak yüzeylerde bozukluklar varsa giderilmeli ve tamir edilmelidir. Yağlı, parafinli, kireçli, alçılı, silikonlu ve akrilik kalıntılı olan yüzeylere doğrudan uygulanmaz.

Sıvanın Hazırlanışı : 20 kg’lık Ponsblok® Thermal Plaster’ ın tamamı 16,2 -17,2 lt su ile 5–6 dk. Karışım homojen oluncaya dek düşük devirli mikser ile temiz bir kap içerisinde karıştırılır. Suyun tamamı bir defada konmayıp kademeli olarak ilave edilir. Bir torbanın tamamının aynı anda ayrıştırılması ve kullanılması zorunludur. Hazırlanan karışım 2 saat içinde kullanılmalıdır. Karışım mala ya da makine ile yüzeye uygulanabilir.

Uygulama Şartları : +5 ºC - +35 ºC uygulama yapılabilir. Aşırı rüzgarda ve direkt güneş ışığı altında uygulamalara ilave özen gösterilmelidir.

Saklama Koşulları : Kuru bir ortamda su ile teması olmadan +5ºC ‘nin üzerinde muhafaza edilir.

Uygulama : Uygulanacak yüzey boya, parafin, kalıp yağı, vb. aderansı azaltacak kimyasallardan

temizlenmelidir. Duvar zayıf tutunan malzemeden ayrılmalı, bozukluklar varsa düzeltilmelidir. Bina

yüzeyine belirli aralıklarla anolar aynı malzeme ile monte edilir. Önceden hazırlanmış malzeme

anolar arasına çelik mala ya da sıva makinesi ile doldurulur. Daha sonra anolar arasındaki sıva

fazlası, mastar ile düzeltilir. Mala ile yüzeye düz ya da dekoratif tekstürlü görünüm verilir.

Malzeme Tüketimi : 1cm kalınlık için 1 m² yüzeyde 5- 5,5 kg’dır.

 

 

TEKNIK ÖZELLIKLER

Görünüş : Beyaz

Kuru Yığın Yoğunluk : 440 ± 50 kg/m³

Sertleşmiş Sıkışmış Harcın Kuru Birim Ağırlığı : 550 ± 50 kg/m³

Isı İletkenlik : 0,118 W/m.K (TS EN 1745:2000)

Basınç Dayanımı : < 2,5 N/mm² ± (CS || TS EN 1015- 1:2000)

Alt Tabakaya Yapışma Dayanımı : >0,45 N/mm² ±(FP TS EN 1015–12:2000)

Su Emme : 1015–18:2004)

Buhar Difüzyonu : ≤ 9,84 (TS EN 1015–19 :2000)

Iç Sıvılar Için Rutubet : ≤ 8,6

Boyaya Hazır olma Süresi : Uygun ortamda 40 -60 saat

Yangın Dayanımı : A1 sınıfı yanmaz malzeme

Saklama Süresi : Uygun ortamda 12 ay

Uygulama Sekli : Mala veya makine ile uygulanır.

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Bu açıdan detaylı bilgi almak için Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x
X

İnternet Sitesi Çerez Politikası / Aydınlatma Metni

PONSBLOK MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC A.Ş. (veri sorumlusu) olarak, kullanıcılarımızın internet (web) hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak, kullanıcının uygulama ara yüzünde özelleştirebildiği tercihlerini depolamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistik bilgilerini derlemek ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için çeşitli çerez veri dosyaları kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla, çerezler vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.

İnternet sayfamızı ziyaret ederek çerezlerin, bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde çalışmasına onay vermiş olursunuz. Sitemizde çerezlerin devre dışı bırakılmasını istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarında düzenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte tarayıcı çerezlerin kullanılmaması web sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Kalıcı veya oturum çerezlerinin kullanılmaması durumunda internet sitemizi bazı bileşenleri eksik olacak şekilde, sınırlı erişim olanaklarıyla görüntülemeye devam edebilirsiniz. İnternet sitemizden ve uygulamadan tam anlamıyla yararlanmak için çerezlere izin vermenizi öneririz.

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri işleyebilir.

Veri sorumlusu olarak, web sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebiliriz. Aydınlatma metnimiz üzerinde yapılan olan her türlü güncelleme web sitemizde ve web uygulamalarımızda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Web sitelerimizde ve uygulamalarımızda ne tür çerezler kullanıyoruz?

Oturum Çerezleri : Üyelerimizin kullanıcı girişi aşamasında, şifrelerini sık sık yeniden girmelerini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum çerezleri belirli bir süre için uygulama ve site için serbest dolaşım hakkı sağlarlar.
Görsel Tercih Çerezleri : Üye davranış ve seçimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılırlar.
İstatistik Çerezleri : Üyelerimizin ve konuklarımızın kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılırlar.
Veri sahibi olarak sizin haklarınız nelerdir?

Kanun’a göre veri sahiplerinin,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Ayrıca, veri sorumlusunun www.poncebloc.com.tr adlı web sitesinde yer alan “Başvuru Formu” ile tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınız en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte veri sorumlusunun Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.