Ürünler

Tanım : PonsBlok® PANELFIX YAPISTIRMA HARCI, PonceBloc® Panellerinin yapıştırılmasında ve her türlü inşaat ve zemin tiplerinde, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, duvar bileşeni ile uyumlu, yüksek performanslı, çimento esaslı, yüksek aderans özellikli yapıştırma harcıdır.

Özellikler : Hızlı priz alan, her türlü inşaat ve zemine uyumlu, kolay uygulanabilme özelliği olan isçilik maliyetinden ve zamandan tasarruf sağlayan, uzun ömürlü, %99 inorganik malzemeden oluşan yapıştırma harcıdır. Çevre ve insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermez. Hidrofobik özellikte olduğu için ıslanmaya maruz kalan yüzeyler için idealdir.

Uygulama Alanları : Betonarme yüzeylerde, PonceBloc® Panel yapıştırmada, binaların içinde ve dışında PonceBloc®, beton, gaz beton, tuğla, izotuğla, alçıpan, betopan, sıvalı yüzey vb. duvar bileşenlerini ve brüt beton, hafif beton, sap, vb. zemine seramik, granit seramik, doğal tas, dekoratif tuğla, dekoratif plaka ve panel sabitlemede kullanılır. Alttan ısıtmalı sistemlerin seramik döşemeleri için tavsiye edilir. Ponsblok® PanelFix Hazırlığı: 25 kg.

PonsBlok® PANELFIX Yapıştırma Harcı 10- 10,5 lt su ile, 8- 10 dk. süre ile karışım homojen oluncaya kadar temiz bir kap içerisinde mikserlenir. Suyun tamamı bir defada ilave edilmeden kademeli olarak ilave edilmeli ve düşük devirli olarak karıştırma işlemi gerçekleştirilmelidir. Karışım uygulama yapılacak yüzeye çelik mala ile uygulanır.

Yapıştırılacak panel ebadı için tavsiye edilen 5-6mm dişli tarakla harç üzerinden geçilir. Yapıştırılacak malzeme, PonsBlok® PANELFIX Yapıştırma Harcı uygulanmış yüzeye el ile sabitlenir. Hazırlanan karışım bir saat içinde kullanılmalıdır. Uygulama esnasında katılaşan harca yeniden su ilave edilerek kesinlikle tekrar kullanılamaz. Torbanın tamamı kullanılmalıdır. Karışıma temiz su dışında hiçbir bilesen eklenmemelidir.

Uygulama : Yüzey boya, parafin, kalıp yağı, vb. aderansı azaltacak kimyasallardan temizlenmeli, duvara zayıf tutunan malzemeler duvardan arındırılmalıdır. Uygulama yüzeyinin prizini almıs olmasına dikkat edilmelidir. Hazırlanan yapıştırma harcı yüzeyde en az 4 mm. kalınlığında olacak şekilde uygulanmalıdır. Panellerin üzeri PonsBlok® Thermal Plaster ile sıvanır ise derz dolguya ihtiyaç yoktur. +5ºC ila +50ºC aralığında uygulama yapılabilir. Ürün aynı zamanda derz dolgusu olarak da kullanılabilir. Uygulama sonrası yüzey en az 1 gün süre ile yağmur ve sudan uzak tutulmalıdır.

Uygulama Sıcaklığı :  +5 ºC - 50ºC sıcaklık aralığında uygulama yapılabilir.

Saklama Koşulları : 25. kg’ lık torbalar halinde 8 torbadan fazla üst üste istiflenmemelidir. Nemsiz ortamda su ile temas etmeden 12ay süre ile muhafaza edilebilir.

Malzeme Tüketimi : 5- 6 mm. tarak kalınlığı için 1m² yüzeye 4- 6 kg. PonsBlok® PANELFIX Yapıştırma Harcı kullanılması önerilmektedir.

 

TEKNIK ÖZELLIKLER

Görünüş : Beyaz Kuru

Yığın Yoğunluk : 920± (kg/m³)

Sertleşmiş Kuru Harcın Yoğunluğu : 1020± (kg/m³)

Isıl İletkenlik : P= %50 (0,26 W/mK )

Basınç Dayanımı : M10 >13 N/mm²

Başlangıç Çekme Yapışma Mukavemeti : 0,65 N/mm²

Suya Daldırıldıktan sonra çekme Yapışma Mukavemeti : 0,65 N/mm²(FP)

Isıyla Yaslandırıldıktan sonra Çekme Yapışma Mukavemeti : 0,59 N/mm²

Donma Çözünme Çevriminden sonra Çekme Yapışma Mukavemeti : 0,56 N/mm²

Açık bekletme süresi (Çekme yapışma Mukavemeti 25 dakika Sonra) : 0,45 N/mm²

İslenebilme süresi : 75±10 dk

Klorür içeriği : < 0,025%±

Hava içeriği : %8,2±

Su Buharı Geçirgenliği : 5/20

Başlangıç kayma dayanımı : 0,16 N/mm2 ±

Su Emme : ≤ 0, 15 ± kg/m² dk 0,5 (W1 TS EN1015–18:2004)

Yangın Dayanımı : A1 sınıfı yanmaz malzeme

Saklama Süresi : Uygun ortamda 12 ay

Uygulama Sekli : Çelik Mala ve tarak ile uygulanır

Sitemizde sunulan özelliklerin ve sitenin işleyişi için bazı çerezlerin kullanılması teknik olarak zorunludur. Bu açıdan detaylı bilgi almak için Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni’ni incelemenizi rica ederiz.

x
X

İnternet Sitesi Çerez Politikası / Aydınlatma Metni

PONSBLOK MADENCİLİK VE YAPI ELEMANLARI SAN VE TİC A.Ş. (veri sorumlusu) olarak, kullanıcılarımızın internet (web) hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde yararlanmalarını sağlamak, kullanıcının uygulama ara yüzünde özelleştirebildiği tercihlerini depolamak ve kullanıcı deneyimini geliştirmek, istatistik bilgilerini derlemek ve ziyaretçilerimizin gizliliğini korumak için çeşitli çerez veri dosyaları kullanıyoruz. Veri sorumlusu sıfatıyla, çerezler vasıtasıyla kişisel veriler toplanmaktadır.

İnternet sayfamızı ziyaret ederek çerezlerin, bu İnternet Sitesi Çerez Politikası ile uyumlu bir şekilde çalışmasına onay vermiş olursunuz. Sitemizde çerezlerin devre dışı bırakılmasını istiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarında düzenleme yapabilirsiniz. Bununla birlikte tarayıcı çerezlerin kullanılmaması web sitemizdeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir. Kalıcı veya oturum çerezlerinin kullanılmaması durumunda internet sitemizi bazı bileşenleri eksik olacak şekilde, sınırlı erişim olanaklarıyla görüntülemeye devam edebilirsiniz. İnternet sitemizden ve uygulamadan tam anlamıyla yararlanmak için çerezlere izin vermenizi öneririz.

Veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (Kanun) 5/2. maddesinde belirtilen şartları (hukuki sebepler) karşılamak şartıyla veya veri sahibinin açık rızası ile çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileri işleyebilir.

Veri sorumlusu olarak, web sitemizde ve uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri yürürlükten kaldırabilir, türlerini veya işlevlerini değiştirebiliriz. Aydınlatma metnimiz üzerinde yapılan olan her türlü güncelleme web sitemizde ve web uygulamalarımızda yayınlanmasıyla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Web sitelerimizde ve uygulamalarımızda ne tür çerezler kullanıyoruz?

Oturum Çerezleri : Üyelerimizin kullanıcı girişi aşamasında, şifrelerini sık sık yeniden girmelerini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Oturum çerezleri belirli bir süre için uygulama ve site için serbest dolaşım hakkı sağlarlar.
Görsel Tercih Çerezleri : Üye davranış ve seçimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik ve deneyim sunmak amacıyla kullanılırlar.
İstatistik Çerezleri : Üyelerimizin ve konuklarımızın kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılırlar.
Veri sahibi olarak sizin haklarınız nelerdir?

Kanun’a göre veri sahiplerinin,

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlendiği bildirilen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Eksik veya yanlış işlenmiş verilerin düzeltilmesini isteme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin varsa aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
Toplanan verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme ve kişisel verilerin aktarıldığı kişiler var ise bu kapsamda yapılan işlemlerin de bu kişilere bildirilmesini isteme,
Yasaya aykırı işlenmiş veriler dolayısıyla oluşabilecek zararların giderilmesini talep etme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakları bulunmaktadır.

Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Kanun’un 11 inci maddesinde belirtilen haklar kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Ayrıca, veri sorumlusunun www.poncebloc.com.tr adlı web sitesinde yer alan “Başvuru Formu” ile tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınız en kısa sürede ve tebliğ tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte veri sorumlusunun Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.